חידושים וגילויים ביבשה ובים בחפירות אשדוד ים

חידושים וגילויים ביבשה ובים בחפירות אשדוד ים

חידושים וגילויים ביבשה ובים בחפירות אשדוד ים

נמל ומצודה, קברים וכנסיה, פלשתים ויהודאים, מוסלמים וצלבנים ועוד – תגליות מעשור של חפירות.
מרצה: פרופ’ אלכסנדר פאנטלקין, החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום, אוניברסיטת תל־אביב
מגיב: סער גנור, רשות העתיקות

מפגש שני בסדרה ‘מבט אל העבר’ חידושים בארכיאולוגיה לשנת תשפ”ד על שם ד”ר דוד עמית ז”ל

דילוג לתוכן