‘והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי’

‘והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי’

על מעמדו של התנ”ך בתולדות המדינה.

דילוג לתוכן