מילון הערבית-היהודית מימי הביניים

מילון הערבית-היהודית מימי הביניים

מילון הערבית-היהודית מימי הביניים

לתעודות הגניזה של ספר הודו ולטקסטים אחרים
עקיבא פרידמן מרדכי
קרן הרב דוד משה ועמליה רוזן

תקציר הספר

הערכים שבמילון הם של מילים וביטויים בערבית-יהודית מימי הביניים החורגים מן הערבית הקלסית. הערכים כוללים מובאות (ותרגומן) שנלקחו מתעודות הגניזה שב’ספר הודו’ (מארצות מספרד עד הודו במאות הי”א והי”ב), ממכתבים, מתשובות ומטקסטים אחרים מן הגניזה ומחיבורים ספרותיים נדפסים. הציטטות נבדקו בעיון בתצלומי כתבי היד, והן כוללות אלפי תיקונים או שינויים בפענוח הטקסט או בתרגום מן הנדפס. הערכים מסודרים לפי השורש באל”ף בי”ת העברי. המובאות הוצגו כפי שנכתבו בכתבי היד בלי תוספת ניקוד. רוב הערכים אינם רשומים במילונו החשוב של יהושע בלאו.
בנספח ‘הערות לדקדוק הערבית-היהודית’ הובאו עניינים שלא נרשמו אצל בלאו, דקדוק. במפתח ‘ערכים ושורשיהם’ נדפסות מילים בלי סימנים דיאקריטיים ובכתיבים שונים, בתוספת ציון השורש והנקודות המבחינות לפי הכתיב המקובל. שני מפתחות מפנים לציונים לקטעי ספר הודו ולכתבי יד אחרים. מפתח אחרון מפנה למובאות מחיבורים שכוללות שינוי (בפענוח או) בתרגום מן הנדפס. מי שרוצה לבדוק, למשל, במה נשתנה במילון התרגום למובאות מסימן כך וכך בתשובות הרמב”ם או הראב”ם או בחיבור אחר ימצא במפתח ציון למקום. בעזרת המפתח עשוי המילון להיות לתועלת גם למעיין בתרגום המקורות הללו שאינו יודע ערבית.

שנת הוצאה: תשע"ו / 2016
מק"ט: 2363
דילוג לתוכן