ממלכתיות ישראלית: שורשי הרעיון והתפתחותו בימי היישוב והמדינה

ממלכתיות ישראלית: שורשי הרעיון והתפתחותו בימי היישוב והמדינה


רעיון הממלכתיות מזוהה עם דוד בן גוריון שטבע את המלה העברית, פיתח את הרעיון והפך אותו למרכיב מרכזי במדיניותו. ההרצאה תעסוק בשורשים של הרעיון, בגלגוליו לפני הקמת המדינה ובהתפתחותו עם הקמת המדינה ולאחריה.
מרצה: פרופ’ ניר קידר

דילוג לתוכן