מעמד הקיבוץ עם קום המדינה

מעמד הקיבוץ עם קום המדינה

נעסוק במקומו ובמעמדו של הקיבוץ במעבר מיישוב למדינה ובשנותיה הראשונות של המדינה. הקיבוץ, שבשנת 1948 היה בשיאו, עבר בתוך זמן קצר מלב האתוס היישובי לשולי המציאות הישראלית. נעקוב אחר תהליך ירידת מעמדו של הקיבוץ ונעמוד על הסיבות לכך. מרצה: פרופ’ אביבה חלמיש. ​​​

דילוג לתוכן