מפי פייטנים ושופטי שיח

מפי פייטנים ושופטי שיח

מפי פייטנים ושופטי שיח

זולאי מנחם בעריכת אליצור שולמית

תקציר הספר

ספר זה מחזיר אל ארון הספרים העברי פיוטים ושירים, רובם שירי קודש, שנתחברו בארץ ישראל ובסביבותיה בין המאה החמישית למאה השתים עשרה לסה"נ ונתגלו בגניזת קהיר. שירים אלו מעלים הדים מימים רחוקים: צער הגלות ותקוות הגאולה, תחינת החוטא וסליחת האל, אהבת תורה ודברי מוסר, ולעיתים אפילו ריחות שדה של יהודים העובדים את אדמתם. כל אלה מנוסחים כאן בלשונם המפוארת של פייטנינו הקדומים.
השירים שבספר נתפרסמו על ידי חוקר הפיוט הגדול, ד"ר מנחם זולאי ז"ל, בשנים תרצ"ו-תשט"ו (1954-1936), בעיקר בעיתון 'הארץ'. בספר זה הם נדפסים מחדש כשהם מלווים בהקדמות הקצרות ובביאורים שהוסיף להם זולאי בעת פרסומם הראשון. בסוף הספר בא מדור של מקורות, הערות מחקריות ועדכונים ביבליוגראפיים מאת עורכת הספר.
 

שנת הוצאה: תשס"ה / 2005
מספר עמודים: 268
מק"ט:
דילוג לתוכן