בית תפילה ייקרא – על בתי הכנסת ומחקרם

בית תפילה ייקרא – על בתי הכנסת ומחקרם

על תולדותיו של בית הכנסת כמוסד וכמבנה, על תפקידיו ועל תולדות מחקר בתי הכנסת בארץ ישראל ובסביבותיה.

דילוג לתוכן