ספר הודו ג

אברהם בן יגו סוחר ויצרן בהודו - תעודות מגניזת קהיר
גויטיין שלמה דב, עקיבא פרידמן מרדכי
קרן הרב דוד משה ועמליה רוזן

תקציר הספר

מכתבי בן יגו כוללים הן מידע חשוב על סחר-הודו וייצור כלי-הארד שם והן ידיעות יקרות על קהילות ישראל בתימן. מסמכיו ומכתביו חושפים תמונה רחבה של סחר בינלאומי כמו גם של התרבות החומרית. בן יִ?גוּ היה תלמיד חכם והתשובות ההלכתיות שכתב עוסקות בנישואי שפחה בהודו ובחיי היהודים בתימן. מכתביו זורעים אור על ענייני חברה וחיי הרוח.תעודות הארכיון שלו חושפות את קורותיו למן הזמן שהתיישב בהודו ואילך. הן נכתבו בשנות השלושים עד שנות החמישים של המאה השתים-עשרה. בספר זה כונסו גם תעודות העוסקות במשפחתו הרחבה. הצאצאים במצרים נחשבו משפחת חכמים נכבדים והרמב"ם וביתו פרסו את חסותם עליהם. במבוא גם סקירה על משפחת אבן אלאמשאטי, יצרנים, 'עַטַ?ארין', סוחרים, נדבנים, חכמים, דיינים וחסידים, שנעשו בית מחותני הרמב"ם. התעודות שבספר נדפסו בשפת המקור בערבית-יהודית בליווי תרגום וביאורים.החוקר הראשון ששם לב לתעודות אלו היה פרופ' ש"ד גויטיין ז"ל. ההכרה בחשיבותן הרבה היא שדחפה אותו, להתמסר לחקר הגניזה. בגלל עיסוקו בתחומים אחרים בחקר הגניזה נותר 'ספר הודו' שלו בלתי גמור. לאחר מותו קיבל עליו תלמידו מ"ע פרידמן לערוך ולהשלים את הספר.
 

שנת הוצאה: תש"ע / 2010
מספר עמודים: 593
מק"ט: 2302
דילוג לתוכן