ספר יהושע

ספר יהושע

ספר יהושע

היסטוריה,מקרא ומה שקרה
ליפשיץ יהודית, ליפשיץ עודד

תקציר הספר

כיצד אפשר ללמד את הטקסט המקראי העתיק, בעולם המידע האינסופי, הזמין והמהיר?
כיצד מעניקים רלוונטיות לסוגיות המרכזיות בספרי המקרא בעולמם של התלמידים במאה ה-21?
כיצד ניתן להשיב את המקרא למקומו הראוי והמרכזי בחברה הישראלית?
יד בן-צבי בשיתוף צוות אקדמי מאוניברסיטת ת"א ובתמיכת קרן אביחי פיתחה את "התוכנית לשיפור דרכי הוראת המקרא בבתי הספר היסודיים", באמצעות הספרים 'היסטוריה, מקרא ומה שקרה'. מטרת התכנית להשיב את המקרא למקומו המרכזי בקרב החברה החילונית .
בתכנית הושם דגש על ערכים יהודיים, ציוניים וכלל עולמיים.התנ"ך יכול להוות עמוד השדרה של תכנית הלימודים, סביבו אפשר ללמוד-ג"ג, ספרות, טבע, לשון, ואף לדון בשאלות של אתיקה וזיכרון.
עקרונות התכנית: לימוד בשיטה אינטרדיסציפלינרית – המקרא כציר מרכזי ללימוד מקצועות נוספים, פיתוח מושגים – עבודה ודיון על מושגים העולים מן המקרא ולהם משמעות בחיי התלמידים מחד וכסוגיות אקטואליות מוסריות וערכיות מאידך,חינוך לשוני ואוריינות באמצעות הטקסט המקראי ובאמצעות פיתוח המושגים.
ביצוע התכנית הוא באמצעות: חמרי למידה חדשים לתלמידים, מפגשי מורים, מערכי שיעור באינטרנט.
 

שנת הוצאה: תש"ס / 2000
מספר עמודים: 160
מק"ט:
דילוג לתוכן