עידן 10: שנה ראשונה לעצמאות – 1949-1948 – קשה

עידן 10: שנה ראשונה לעצמאות – 1949-1948 – קשה

עידן 10: שנה ראשונה לעצמאות – 1949-1948 – קשה

מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר
בעריכת: נאור מרדכי

תקציר הספר

ישראל בשנת העצמאות הראשונה  (אייר תש"ח-אייר תש"ט) היא העומדת במרכזו של כרך זה של 'עידן'.
בכרך שלוש חטיבות – מחקרים וסיכומים, זכרונות וחוויות, העשרה וחומר עזר. עשרים ושלושה המחקרים, המאמרים והרשימות נוגעים לרוב התחומים הקשורים לישראל בימי הבראשית שלה – שלביה של מלחמת העצמאות, ההערכות המדינית, הקמת המטכ"ל הראשון, מחירה של המלחמה, הסכמי שביתת-הנשק, הקמת מוסדות הממשל, יחסי דתיים-חילוניים ועוד. כן מושם דגש על חיי היצירה והרוח בתקופה האמורה.
 

שנת הוצאה: תשמ"ח / 1988
מספר עמודים: 298
מק"ט: 5460
דילוג לתוכן