עידן 15: ירושלים בימי הבית הראשון

עידן 15: ירושלים בימי הבית הראשון

עידן 15: ירושלים בימי הבית הראשון

מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר
בעריכת: גונן רבקה, עמית דוד

תקציר הספר

לירושלים של ימי בית ראשון מוקדש כרך זה.
בכרך ארבע חטיבות: תולדות ירושלים משחר ימיה ועד חורבן הבית, מעמדה הדתי והרוחני של העיר, המימצא הארכיאולוגי העשיר מהתקופה הנדונה, חטיבת העשרה וחומר עזר.
המאמרים נוגעים לרוב התחומים הקשורים לירושלים של אותן ארבע מאות שנה בקירוב, שבהן נקבעה ועוצבה דמותה הפיסית והרוחנית של העיר בתקופה הכנענית, כיבושה בידי דוד והפיכתה לבירה ולעיר המקדש, כחלק מתהליך המעבר של עם ישראל מעדה למלכות, המסורות במקרא על התקדשותה של העיר ועל היותה המקום אשר בחר האל, מסעות המלחמה של סנחריב ושל נבוכדנאצר, אוכלוסיית העיר וגידולה במהלך התקופה, הכתובות כביטוי בלתי אמצעי ללשון ולתרבות העבר, התשתית הפיסית שבה אירעו התהליכים ההיסטוריים האמורים, בעיות טופוגראפיות וארכיטקטוניות, בנייני פאר, מפעלי מים וביצורים, התגליות הארכיאולוגיות, וביניהן ממצאים אמנותיים נדירים כרימון השנהב, גלילי הכסף של ברכת הכוהנים, גילופי עץ וחפצי פולחן.
 

שנת הוצאה: תשנ"א / 1991
מספר עמודים: 230
מק"ט:
דילוג לתוכן