עידן 4: העלייה השנייה – 1914-1903 – קשה

עידן 4: העלייה השנייה – 1914-1903 – קשה

עידן 4: העלייה השנייה – 1914-1903 – קשה

מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר
בעריכת: נאור מרדכי

תקציר הספר

חוברת זו מוקדשת כולה לתקופה בת עשור שנים, מדצמבר 1903 עד קיץ 1914 – תקופת העלייה השנייה. זוהי אחת התקופות  הקובעות בתולדות היישוב היהודי שבטרם מדינה, ומקרב העולים לארץ באותם ימים, אנשי 'ארץ-ישראל העובדת', יצאו מנהיגי היישוב והמדינה במשך שנים ארוכות.
בחטיבת המחקרים וסיכומים נכללו אחד-עשר מאמרים, שעניינם פניה הרבות של העלייה השנייה, מנהיגיה ואנשיה, כלכלה וחברה בתקופה האמורה, התגבשות הפעילים שהפכו למנהיגים – דוד בן-גוריון, ברל כצנלסון, יצחק בן-צבי וחבריהם, מורשתה של העלייה הזו ומידת השפעתה עד ימינו אלה.
החטיבה השנייה היא חטיבת התעודות וזכרונות. ממנה נוכל ללמוד על איפיונהם של העולים הצעירים דאז.
החטיבה השלישית היא חטיבת הספרות, התרבות והאמנות, המוקדשת לסופרים שפעלו ויצרו בעלייה השנייה, כמו י"ח ברנר, ש"י עגנון, א' ראובני ואחרים – על מה ועל מי כתבו, מה עמד ברום עולמם, ועוד.
החטיבה הרביעית – חטיבת חומר העזר – נועדה לסייע בפרטים, בנתונים ובהפנייה אל מקורות.

 

שנת הוצאה: תשמ"ו / 1986
מספר עמודים: 216
מק"ט:
דילוג לתוכן