עיראק

בעריכת: סעדון חיים

תקציר הספר

ספר זה הוא השני בסדרה חדשה על קהילות ישראל בארצות המזרח במאות התשע-עשרה והעשרים. הסדרה פורשת תיאור מקיף של התהליכים ההיסטוריים, החברתיים והתרבותיים שהתרחשו בקהילות בארצות המזרח. בחברה הישראלית גוברת בשנים האחרונות המודעות לחשיבות שימור מורשת קהילות ישראל, והסדרה נועדה לתרום למגמה זו.
הקהילה היהודית בבבל היא התפוצה היהודית המשמעותית הראשונה. במאות השנייה עד האחת-עשרה הנהיגה יהדות בבל את העם היהודי ובה נוצרו חלק מנכסי הרוח החשובים של העם היהודי אשר עיצבו את תודעתו. במאות התשע-עשרה והעשרים עברה יהדות עיראק תהליכי מודרניזציה מהירים, שייחודם היה בתרומתה של יהדות זו לתרבות חברת הרוב המוסלמית ובהשתלבותה בה. אולם רוחותיהם של הסכסוך הערבי-יהודי בארץ-ישראל ושל הנאציזם והאנטישמיות באירופה, הגיעו גם לעיראק והעיבו על מרקם היחסים העדין שבין היהודים והמוסלמים. הספר עוסק בהיבטים שונים של התהליכים ההיסטוריים, הכלכליים, החברתיים והתרבותיים אשר כברה הקהילה היהודית, עד למבצע "עזרא ונחמיה", שבמסגרתו עלו לארץ רוב היהודים.

 

שנת הוצאה: תשס"ב / 2002
מספר עמודים: 207
מק"ט: 2002
דילוג לתוכן