פעמים גיליון 11

פעמים גיליון 11

פעמים גיליון 11

תוכן

  • תכשיטים וצורפות בעולם האסלאם
  • בין התכשיט המוסלמי לתכשיט היהודי בארצות האסלאם
  • יסודות מאגיים בתכשיטנות המגרבית בעת החדשה
  • צורפים יהודים בירושלים בראשית התקופה העות'מאנית
  • אמנות הצורפות של תיקי ספר-תורה מבבל במאות י"ט-כ'
  • עיצוב תשמישי-קדושה יהודיים בארצות הבאלקאן
  • יחסים בין-עדתיים בישוב היהודי בארץ ישראל במאה הי"ט
דילוג לתוכן