פעמים גיליון 116

פעמים גיליון 116

פעמים גיליון 116

תוכן

  • הפעם בפעמים
  • התפתחותה הדמוגרפית של האוכלוסייה היהודית בצפון יוון 1893 – 1928 .
  • נוהל מעשי ובסיס הלכתי לגביית מס הקנייה בקהילת איזמיר
  • בעיית הרע בספר העיקרים לר' יוסף אלבו.
  • בצלאל. יזמוּת כלכלית וסיפור משפחה ספרדית: על ספרם של רות קרק ויוסף גלס על משפחת
  • יהודי עיראק: היסטוריה וזיכרון – מבט מחדש: על ספרו של ראובן שניר על מאבק הזהויות
  • יהודי צפון אפריקה בראי המחקר: על תרומתו של אליעזר בשן לחקר יהדות המגרב
דילוג לתוכן