פעמים גיליון 130

פעמים גיליון 130

פעמים גיליון 130

פרשנות ופרשנים

תוכן

 • הפעם בפעמים
 • מדוע יצר הרלב"ג דרך חדשה לקשור תורה שבעל–פה לתורה שבכתב?
 • מדוע יצר הרלב"ג דרך חדשה לקשור תורה שבעל-פה לתורה שבכתב?
 • גישות אפולוגטיות לסיפור המקראי המורחב על דוד ואביגיל בתשובות ר' דוד בן שלמה אבן
 • השתקפות האקטואליה בתקופת הרנסנס באיטליה בפירוש ר' עובדיה ספורנו לתורה
 • הסכמות קהילת לריסה משנת תר"א
 • איגרת ר' רפאל יעקב מטאלון, שד"ר מכוללות ירושלים, אל קהילת רגוזה
 • החכם באשי, הרב הכולל של יהודי הנסיכויות מולדובה וואלאכיה, 1834-1719
 • חידושים בחקר קראי מזרח אירופה.
 • מסורת ארם–צובא של השרח לתורה במהדורה מפוארת
 • ספרותם של יהודי בבל במחקריו של לב חקק
שנת הוצאה: תשע"ב / 2012
מספר עמודים: 244
מק"ט: 3330
דילוג לתוכן