פעמים גיליון 59

פעמים גיליון 59

פעמים גיליון 59

תוכן

  • למהותה של שירת החול העברית בספרד
  • לגלגולי החידתיות בפיוט המזרחי – מראשיתו עד המאה הי"ב
  • יצירתו הפייטנית של יעקב בר דונש
  • מספרד לצפון אפריקה – השירה העברית במעבר
  • ר"ז אלצאהרי בשבח ר' יוסף בן ישראל – לקשר בין שני גדולי השירה העברית בתימן במאות
  • קווים אלגוריים, תיאולוגיים ופולמוסיים בפירוש לספר יונה מאת ר' תנחום הירושלמי
  • קווים ליצירה הספרותית-עממית של שלושה רבנים בבליים במחצית השנייה של המאה הי"ט
  • על משמעויות הזָקָן בקהילות ישראל במזרח ובאירופה בימי-הביניים ובראשית העת החדשה
דילוג לתוכן