שונאים סיפור אהבה: יחס האסלאם לאחיותיו המונותאיסטיות

שונאים סיפור אהבה: יחס האסלאם לאחיותיו המונותאיסטיות

בשעה שהקוראן מהדהד את החיבור המקראי ומאמץ את נביאיו, הוא גם מבקר את היהדות והנצרות ואת חטאי “אנשי הספר”. נעמוד על האמביוולנטיות האסלאמית כלפי היהדות והנצרות ונדון במקרים בהם זכו יסודות תיאולוגיה, משפט וחברה יהודיים ונוצריים לכסות אסלאמית.
מרצה: ד”ר אוריאל סימונסון

דילוג לתוכן