קבלת האר"י

שלושה כרכים
אביב"י יוסף

תקציר הספר

קבלת האר"י תופסת מקום חשוב בתולדות הקבלה. ר' י. לוריא פתח דרך חדשה בפרשנות הזוהר, בתיאור מהלך ההאצלה ובביאור כוונות התפילה. הספר שלפנינו כולל מחקר שלם ומעמיק המבקש לברר את כתביה ואת תוכנה של קבלת האר"י
בספר נסקרות תולדות כתיבתה ועריכתה של קבלת האר"י. מתוארים בו כל החיבורים שכתבו האר"י ותלמידיו, ועריכותיהם והעתקותיהם במשך מאתיים שנה בארץ ישראל ובכל ארצות הגולה. בשנים אלו נדפסו מעט מכתבי האר"י ותלמידיו, ורובם נעתק באלפי כתבי יד. על פי הקדומים שבכתבי יד אלו מתואר בספר מעשה כתיבתה ועריכתה של קבלת האר"י ומבוררים החיבורים היסודיים שלה – החיבורים המקוריים שיצאו מתחת ידי האר"י ותלמידיו
החיבורים היסודיים הם התשתית להבנתה של קבלת האר"י. על פי חיבורים אלו מוכיח הספר כי האר"י לימד את מהלך ההאצלה בשתי בחינות. כל אחת משתי הבחינות מתארת את מהלך ההאצלה כולו ומתווה את תכליתו. שתי הבחינות מפרשות את משמעותה של ההאצלה, כל אחת על פי דרכה המיוחדת לה, ועל כך לומד הספר מהדברים שכתב האר"י עצמו בפירושיו על הזוהר. כך מתבררת משמעותו המקורית של מהלך ההאצלה המיוחד לקבלת האר"י – המשמעות שהאר"י כתבה והודיעה בעצמו.
 

שנת הוצאה: תשס"ח / 2008
מספר עמודים: 1568
מק"ט: 2283
דילוג לתוכן