קבלת הראי”ה

אביב"י יוסף

תקציר הספר

קבלת ר' אברהם יצחק הכהן קוק מצויה ביד הכל. אין היא גנוזה בכתבי יד נעלמים, אלא גלויה במאמרים, בפנקסים, בקבצים, ובספרי האורות ואורות הקודש, שנדפסו ונודעו ברבים. כל אלה ספרי קבלה הם קבלה מוצפנת בביטויים שיריים ומליציים, שאינם אלא כינויים שקראו המקובלים לספירות האצילות. בכינויים אלו פירשו המקובלים את תוכנה ואת פעולתה של כל ספירה וספירה. הראי"ה נטל את הכינויים הללו, ושזר וארג אותם בפסקאות שכתב על אלוהים, הוויה, אדם וישראל. שפת

כינויים שלמה לו לראי"ה,
וידיעתה היא מפתח הכרחי להבנה מלאה
ומדויקת
של כתביו ורעיוניו.

 

 

ספר זה מושתת על הכרת שפת הכינויים של הראי"ה. אלפי כינויים מפוענחים בו, הם וביאוריהם ומקורותיהם בספרי המקובלים. על פי משמעותם של כינויים אלו מבאר הספר מאות פסקאות מכתבי הראי"ה. הפסקאות מובאות בו בשלמותן, ופענוח הכינויים המשובצים בהן מגלה את מערכת הספירות המונחת ביסודן. בדרך זו מבוארות הפסקאות באר היטב, והן מצטרפות לבניין שלם ומסודר של הגיוני הראי"ה. כך בונה הספר, נדבך אחר נדבך, את שיטתו השלמה של הראי"ה הפותחת

באידיאלים האלוהיים ומגעת עד התיקון
הכללי ועד תנועת ההוויה ההולכת

ומשתלמת תמיד.

 

הספר מבאר את קבלת הראי"ה בלשון בהירה וברורה,

 

 

ופורש אותה לפני הציבור הרחב הן לומדי קבלה, הן אלה שעדיין לא באו בשעריה.

 

שנת הוצאה: תשע"ח / 2018
מספר עמודים: 1795
מק"ט: 6969
דילוג לתוכן