קום והתהלך: החינוך לידיעת הארץ

 קום והתהלך: החינוך לידיעת הארץ

מתי התחילו הפעולות להנחלת ידיעת הארץ? מה היו אפיקי הפעילות של העוסקים בנושא ומה קרה לתחום לאחר הקמת המדינה? נחשוף את תהליך התגבשות האפיק העממי של הכרת הארץ וידיעתה: מסגרות הפעילות, התכנים שהוצגו במסגרת הפעולות השונות והשינויים שחלו בפעילות התחום בעשור הראשון למדינה. מרצה:  ד”ר אסף זלצר. ​​​​​

דילוג לתוכן