קרקע ומפה

מהסדר קרקעות למפת ארץ-ישראל 1948-1920
גביש דב

תקציר הספר

מדוע מיפו הבריטים את ארץ ישראל בתקופת המנדט? האמנם המיפוי היה מעשה ממשלתי המובן מאליו? האם הוא נועד לענות על צרכים מקומיים, או שמא היה חוליה בשיקול-הדעת האימפריאלי?
אלו הן כמה מהשאלות עליהן מנסה להשיב ספר זה.
מחקר ארץ ישראל, המושתת על בחינת פעולתן של מערכות השלטון, במיוחד בנושא הקרקע, מעורר שאלות הנוגעות למערכת שהוקמה כדי למדוד ולמפות את הארץ. זו ביקשה להגיש את עבודתה כמסמך כרטוגרפי, אם אל שולחן המשא-ומתן, אל קיר חדר המלחמה או אל כס המשפט. חשיבות לא פחותה יש למפה עצמה, שאנו כה להוטים לטייל בעזרתה, לתכנן על-פיה ולקבוע באמצעותה עובדות בשטח.
אף-על-פי-כן, אין זה ספר על מפות או על מעשה המיפוי, אלא על הסיבות והנסיבות שבגינן הונחה התשתית למדידת הארץ ולמיפויה, ועל המורשת הכרטוגרפית שנחלנו מהבריטים בצאתם את הארץ בשנת 1948.
 

שנת הוצאה: תשנ"ב / 1991
מספר עמודים: 300
מק"ט:
דילוג לתוכן