קתדרה גיליון 111

קתדרה גיליון 111

קתדרה גיליון 111

תוכן

  • פולחן השליטים בארץ-ישראל הרומית
  • גבולותיה של איליה קפיטולינה - מבט מבתי הקברות
  • על עצים ועל ה'מקום' - מאפיינים תרבותיים, טבעיים וחזותיים של הנוף המקודש בארץ-ישר
  • ברנקו זיצר ומפעל הדגים בקורדני, 1934-1947
  • 'חזרה לשליטת התחנה' - פרשת תכנון מבצרי המשטרה ('טגארטים') בארץ-ישראל
  • השתקפותה של שלילת הגולה בזמר העברי
  • יציאת מצרים - לדרכי השימוש במקורות חיצוניים
  • כל הדרכים מוליכות לכפר-יהושע
דילוג לתוכן