קתדרה גיליון 155

קתדרה גיליון 155

קתדרה גיליון 155

תוכן

 • פתח דבר
 • הדרך מבית-אל לשכם: עיון במפת רש"י בפירושו למקרא ותלמוד
 • מפות יווניות-אורתודוקסיות של ירושלים מהמאות השבע-עשרה והשמונה-עשרה
 • מרוטשילד לכרמיה: 'נדיבי ושרי ישראל' במשנתו ובפועלו של רב צבי הירש קלישר
 • אליזבת פין ומפתחות ירושים: עוד על גלגליו של העירוב בירושלים בשלהי התקופה העות'מא
 • נתיב הקרבות של הצוללת האיטלקית 'שירה' במלחמת העולם השנייה והטבעתה על ידי הבריטים
 • מאנגליה לישראל: הרישום המשפטי של קק"ל כחרה ישראלית בראשית שנות החמישים והשלכותיו
 • שאלת קבורתו המחודשת של זאב ז'בוטינסקי בדיוני ממשלות ישראל
 • עם הספר - על הרפואה במקרא ובתלמוד
 • עם הספר - על היוונית בארץ-ישראל בתקופת התלמוד
 • עם הספר - ספרות שבחי ירושלים
 • עם הספר - שניים אוחזים בכתר
 • עם הספר - 'לא רק חשבון הילדים האלה, אלא חשבון היסטורי של עם ישראל'
 • עם הספר - הנגב של בן-גוריון
 • סיום
שנת הוצאה: תשע"ה / 2015
מספר עמודים: 224
מק"ט: 4455
דילוג לתוכן