קתדרה גיליון 159

קתדרה גיליון 159

קתדרה גיליון 159

תוכן

 • פתח דבר
 • זיהוי האויב בפשר ישעיה א (4Q161) קטעים 6-5: אפשרות היסטורית שלא נשקלה
 • קברים וקבורה בתקופה הרומית ביפו
 • תעודה - כיצד התנהל אתר בנייה אירופי במזרח? שלוש תעודות על מפגש תרבויות בירושלים
 • תעודה - כנגד ארבעה אבות: אהרן אהרנסון, פנחס רוטנברג, שמחה בלאס וג'יימס הייס, האב
 • בשדה המחקר - ציונות, דת, משיחיות: עיון מחודש
 • בשדה המחקר - עלייתה ושקיעתה של ה'עסקונה' הפוליטית בספורט הישראלי
 • עם הספר - על התפתחותה של תפילת העמידה
 • עם הספר - הרמב"ן ופירושו לתורה
 • עם הספר - זיכרונותיו של חקלאי
 • עם הספר - בצל האצ"ל: הניסיון להחיות את התנועה הרוויזיוניסטית לאחר השואה
 • עם הספר - דרכו הפוליטית של ה'איחוד'
 • עם הספר - בעיות ב'ספינת הדגל'
 • סיום
שנת הוצאה: תשע"ו / 2016
מספר עמודים: 218
מק"ט: 4459
דילוג לתוכן