קתדרה גיליון 178

קתדרה גיליון 178

קתדרה גיליון 178

תוכן

 • פתח דבר
 • מורדי מצדה: אליטיזם, סעודות וארגון חברתי לאור ממצא כלי החרס
 • ואתם אחינו שבמערת המכפלה': עוד שרבוב מימי הביניים ושוב אליהו במדרש שיר השירים ר
 • ארגון הפלאחין הערבי–יהודי באזור ארד אלח'יט בנפת צפת: ניסיון לשיתוף פעולה אזורי ב
 • הלכה ואידיאולוגיה: חליבה בשבת כמקרה מבחן לעיצוב דרכה של ההתיישבות הקיבוצית־הדתית
 • התכנון העירוני של טבריה בתקופת המנדט משכונות לתוכנית בניין עיר
 • הקרבות באזור מעאר–שעב במלחמת העצמאות
 • ביטויים לחברה אזרחית במדינת ישראל בראשיתה: השיח הציבורי נגד הקמת מגמות צבאיות בב
 • ספר חדש על ירושלים בימי החשמונאים והורדוס ובתקופה הרומית
 • תרבות החינוך ככוח מעצב עבריות
 • נשים בשנותיה הראשונות של ישראל: מעמד, פער ודימוי
 • סיום
שנת הוצאה: תשפ"א / 2021
מספר עמודים: 204
מק"ט: 4478
דילוג לתוכן