קתדרה גיליון 5

קתדרה גיליון 5

קתדרה גיליון 5

תוכן

  • מבוא
  • מרד המתיישבים בראשון-לציון ב-1887 ומרד המהגרים היהודים בניו-יורק ב-1882
  • עולי תימן בארץ-ישראל בשנים תרמ"ב-תרע"ד (1882-1914)
  • הקונסוליה הבריטית בירושלים, 1858-1890
  • פרשיות נבחרות ביחסי הקונסוליה האמריקנית בירושלים עם הקהילה היהודית במאה הי"ט, 18
  • הקונסוליה הצרפתית והיישוב היהודי בארץ-ישראל במאה הי"ט
  • רוסים 'אדומים' ורוסים 'לבנים' בירושלים
  • 'אגרת הכוללת' נגד ייסוד בית-ספר 'למל'
  • כתבי שמואל אביצור
דילוג לתוכן