קתדרה גיליון 54

קתדרה גיליון 54

קתדרה גיליון 54

תוכן

 • מבוא
 • דבורה ודבוריה למרגלות התבור; לפשר השם הכפול ומקורו
 • לבעיית זהותו של דגון אלוהי הפלשתים
 • שינויי אוכלוסין בארץ-ישראל בעקבות ההגליות האשוריות
 • סרקופגים שומרוניים מן התקופה הרומית בארץ-ישראל
 • דרכונו של ר' אברהם שלמה זלמן צורף(הראש"ז)
 • הפנקס של 'חבורה יישוב ארץ-ישראל על-ידי עבודת אדמה' מוינשט, תרמ"א (1881)
 • היסטוריה או דמוגרפיה?
 • ראשיתה של הרפואה המודרנית בערי הגליל
 • האישה בספרות-הנשים של העלייה הראשונה
 • השבת גולי קניה לארץ-ישראל בהיבט הבריטי
 • הנהגת היישוב ושאלת ירושלים במלחמת העצמאות
 • מקומה של ירושלים במדיניות הבטחון בתש''ח, עד הכרזת העצמאות
דילוג לתוכן