קתדרה גיליון 64

קתדרה גיליון 64

קתדרה גיליון 64

תוכן

  • מבוא
  • מסקיתופוליס לביסאן: שינויים בתפיסת העיר של בית-שאן בתקופה הביזנטית והערבית
  • מאבקה של האורתודוקסיה על השליטה בפטריארכיה הירושלמית במאה השביעית
  • מיפויו של חוף ארץ-ישראל על ידי הצי הבריטי
  • אמינותן של איגרות החסידים מארץ-ישראל; חלק שני
  • עטרה ליושנה - האומנם?
  • מחלוקת בקרב ההנהגה היהודית ביפו
  • הנציב והמופתי: הרולד מקמייקל וחאג' אמין אל-חוסייני
  • מחקר חלוצי על לח"י - אורות וצללים; חלק ראשון
  • מתי החלו מורידין לפני התיבה?
דילוג לתוכן