רמת הגולן 1969-1968 – סקר נופים ואתרים

רמת הגולן 1969-1968 – סקר נופים ואתרים

רמת הגולן 1969-1968 – סקר נופים ואתרים

מחברות יצחקי / יומן הסקר
גל יצחקי

תקציר הספר

יומן אותנטי של יצחקי גל, שהיה שותף בסקר נופים ואתרים, מציג בפני הקוראים את חבל הגולן כפי שנראה בשנים 1969-1968. אז, לאחר מלחמת ששת הימים, כשהאזור היה ארץ לא נודעת, העמידה ממשלת ישראל שש משלחות סקר שונות להיכרות עם הגולן.
ב”מחברות” מצליח יצחקי להעביר את ההוויה החלוצית של התוודעות עם ארץ הגולן וראשית ההתיישבות בה. הוא וחבריו לצוות גילו וסימנו אתרים רבים בסיורים, בג’יפ וברגל, במרחבי הגולן: טבע ונוף, היסטוריה וארכיאולוגיה, גיאולוגיה ואנתרופולוגיה.
זיהוי מיקומה של גמלא קבוע ועומד לזכותו של יצחקי. במאי 1968 כתב ביומנו: “משם הלכנו לדיר קרוח, הכפר היושב מעל ‘הגמל’ שבין המפלים של חזן ומזרעת קונייטרה… מרוב התלהבות ניסיתי להעלות רעיון, שכאן מקומה של גמלא… שהרי פלביוס מספר שהעיר יושבת על שלוחה ומאחוריה מצוק. גם המדרון הדרומי- מזרחי של השלוחה מכוסה חרסים רבים. בנוסף לעובדות אלה נשקפת השלוחה אל הגליל והכנרת (לפי פלביוס נשקפת גמלא אל מול טריכיי).
בהרבה מובנים יומן הסקר עצמו ראוי לשמש “תעודה” היסטורית הראויה לעיון ולמחקר, שהרי גם אם הידע שלנו על הגולן התרחב והתעשר מאז ועד היום – הרי בסיסו נעץ בסקרים הראשוניים שנערכו בגולן, שאת אופיין מבטא יומן זה בצורה חיה.

שנת הוצאה: תשע"ה / 2015
מספר עמודים: 163
מק"ט: 6940
דילוג לתוכן