שירת הנוער

מה שרו בתנועות הנוער
שחר נתן

תקציר הספר

שירת היחד התנועתית היא אחד המאפיינים המרכזיים והבולטים ביותר של כל תנועות הנוער בארץ, על אף העובדה שתנועות הנוער היו עד היום נושא למאות מחקרים ומאמרים בהיבטים  שונים ומגוונים, טרם נחקרה שירה זו, שירת הנוער הקרויה בפי כל 'שירה בציבור'.
ספר זה מהווה סיכום למחקר מקיף אודות השירה בציבור בתנועות הנוער השונות, תוך בחינת מהותה, התפתחותה, ייחודה, מטרותיה, אופייה, צורתה ודרכי התנהלותה במהלך השנים.
כאחד עשר אלף שירים נאספו ולוקטו במהלך המחקר, וכל אחד מהם מוין, מודר, קוטלג וסווג בהתאם לתוכנו, לתכונותיו ולתפקודו.
בספר מתוארת שירת הנוער התנועתית על הנושאים המיוחדים לה ובהם" 'שירי מולדת', 'שירי מעמד', 'השירים הרוסיים', 'שירי מחנה', 'שירי משאית' ועוד, המשקפים את האידיאולוגיה החלוצית-ציונית כמו גם את ההווי ואת רוח הנעורים.
 

שנת הוצאה: תשע"ח / 2018
מספר עמודים: 334
מק"ט: 6971
דילוג לתוכן