שלם – ספר שישי

מחקרים בתולדות ארץ ישראל ויישובה היהודי
בעריכת הקר יוסף

תקציר הספר

'שלם' הוא דו-שנתון שמגמתו להרחיב ולהעמיק את חקירת היישוב היהודי בארץ-ישראל בפרק הזמן שלאחר הכיבוש המוסלמי ועד ימי הקמת המדינה.בתקופה זו ארץ-ישראל נשלטת ע"י גורמים שונים וזרים זה מזה, ואין זהות במצב האתני, המדיני, הכלכלי והבטחוני בפרקי הזמן השונים. יתירה מזו, בעידן זה משתנים היקפו, טיבו ובעיותיו של היישוב היהודי בארץ – בהקשר למתרחש בגלויות ישראל השונות. הקובץ המקדם את מחקרה של ארץ ישראל ומבליט את זיקתם הנפשית והרוחנית של היהודים לארץ, נכתב בידי חוקרים מן השורה הראשונה הבאים מתחומי מחקר שונים ומגוונים. שילוב הדיסציפלינות השונות וההתמחויות לתחומיהן מעשיר את הנושאים הנדונים מזוויות ראייה שונות ועל יסוד מקורות מגוונים.
 

שנת הוצאה: תשנ"ב / 1992
מספר עמודים: 359
מק"ט:
דילוג לתוכן