תהליך בינוי האומה בישראל: המימד הפוליטי

תהליך בינוי האומה בישראל: המימד הפוליטי


תהליך בינוי האומה שהובילה התנועה הציונית התפתח במתכונת הפוכה מתהליכי בינוי אומה רבים, בהם התפתחה מערכת פוליטית מתוך חברה אזרחית קיימת; לעומת זאת, תהליך בינוי האומה שחוללה התנועה הציונית החל דווקא מתוך הקמת מוסדות פוליטיים בתוכה, והם שעסקו בכינון חברה אזרחית בארץ, באמצעות עלייה והתיישבות. רק בשנות ה-30 נוצר בא”י מרכז כובד מנהיגותי פוליטי – ‘היישוב המאורגן’. ההרצאה תעמוד על הדרך ליצירת ‘המדינה שבדרך’ ועל התפתחות הממלכתיות הישראלית בהנהגת בן-גוריון ומפא”י בשנות ה-50 וה-60.
מרצה: פרופ’ אבי בראלי.

דילוג לתוכן