מודיעין העיר

בעריכת: מירון אייל

תקציר הספר

סיפור הקמתה של העיר מודיעין הוא מקרה בוחן מרתק המאפשר לנו לחדור אל מאחורי הקלעים של מעשה תכנונה של עיר מודרנית על כל היבטיו ולבטיו.
בספר המובא כאן בפני הקורא נעשה ניסיון ייחודי לשרטט את סיפור הקמתה של עיר מודרנית בתוך נוף הולדתה, בחבל הארץ שבו היא שוכנת.
הפרקים בספר הם פרקים מקוריים שנכתבו במיוחד בעבורו והם בוחנים את סיפורה של מודיעין משתי זויות שונות: הזוית ההיסטורית והזוית של התכנון האורבני.
הספר מלווה בתצלומים מרהיבים שצולמו במיוחד לספר זה.
פרקי הספר מעמידים בפני הקורא תעודה מרתקת על מיזם בקנה מידה מונומנטלי, שנטלה על עצמה מדינת ישראל בשנות התשעים של המאה העשרים, ואשר בעת כתיבת דברים אלה טרם הגיע להשלמה. זהו ספר אשר היסטוריונים אנשי אקדמיה ימצאו בו עניין, כמו גם גיאוגרפים היסטוריים, חוקרי תולדות העיור וחוקרי דרכי קבלת החלטות בממשל המדיני והעירוני. ואולם הספר מהווה גם מסמך הכתוב בלשון שווה לכל נפש הפונה גם אל הקורא הכללי והמתעניין, שאינו איש מקצוע.
 

שנת הוצאה: תשע"ד / 2014
מספר עמודים: 259
מק"ט: 6924
דילוג לתוכן