הפרס מוענק לחוקר בראשית דרכו המחקרית על מחקר, ספר או יצירה משמעותית אחרת – אשר חיבר בנושא תולדות היישוב או תולדות הציונות, תוך העדפת נושא ירושלים. הפרס יוענק לחוקר אשר המחקר, הספר או היצירה הם פרי ביכורים שלו.