הסברים טכניים לגבי צפייה בקבצים של פנקסי הפקוא”מ

צפייה בקובצי הפקוא”מ: הסברים והנחיות

זמן העלאה

במחשבים מסוימים יתכן והקובץ יעלה באיטיות. אנא היאזרו בסבלנות.

בכל קובץ פי די אף, למעט האינדקסים (ר’ הסבר להלן) נסרקו 50 דפים – (כלומר, בין 50 ל 100 עמודים) על מנת לאפשר עיון נוח.

מידע בנושא העמודים המקוריים של פנקסי הפקוא”מ:

מספרי הדפים המקוריים שבפנקסים שמורים בקובץ הפי די אף הסרוק (למעט עמודי האינדקס של

כל פנקס). על מנת לצפות בהם, יש ללחוץ על “סימניות” (“bookmarks”) בקובץ הפי די אף.

(האייקון נראה כך:      ונמצא בד”כ משמאל )
אם אינכם מוצאים את הסימניות, כדאי לנסות לצפות בקובץ שבאתר באמצעות דפדפן אחר.

העימוד המקורי בפנקסי הפקוא”מ:

ברוב פנקסי הפקוא”מ המקוריים (לא בכולם) לכל מספר דף ישנו עמוד א’ ועמוד ב’.

לכל עמוד בקובץ באתר, (למעט עמודי האינדקס) קיימת סימניה המתארת את מספרו המקורי.

רצ”ב דוגמא לסימניה ומשמעותה:

  ב_032_003_08001
המספר 08001 הינו מספר הפריט בספריית יד בן צבי.
המספר “003” הינו מספר הפנקס. 
“032” הוא מספר הדף.
“ב” מתייחס לעמוד א או ב בדף עצמו.

כאשר עומדים עם הסמן על סימניה מסוימת, נפתח העמוד בפנקס שאליו היא מתייחסת.

מידע בנושא האינדקסים של הפנקסים:

ברוב הפנקסים (אך לא בכולם) ישנם אינקדסים מקוריים, המפרטים את תוכן הפנקס בסדר אלפאביתי על פי שמות היישובים. באתר: דפי האינדקס הם הקובץ הראשון בכל פנקס.

במידה והדפים הראשונים בפנקס היו ריקים, נסרקו גם דפים אלו, על מנת לאפשר צפייה בתוכן הפנקס כולו.

כריכה אחורית וקדמית:

הכריכה הקדמית הינה הדף הראשון בקובץ דפי האינדקס. (משמש גם כשער גרפי לכל פנקס).

הכריכה האחורית הינה הדף האחרון בקובץ המכיל את קבוצת הדפים האחרונה בכל פנקס.

רשימות וסימניות בתוך הדפים: הדפים סומנו כעמוד ג’ , ד’ וכן הלאה.

זכויות

הזכויות על החומר המוצג בקבצים אלו הינן של יד בן צבי, והדפים מסומנים

בהתאם לכך.

דילוג לתוכן