ספר היישוב

ספר היישוב 1099 – 1517, מדור רצף היישוב כרך ג’,
מהכיבוש הצלבני ועד הכיבוש העות’מאני, מהדורה דיגיטלית בעריכת אלחנן ריינר

ראשיתו של “ספר הישוב” במפעל מחקר ותיק ומקיף המתייחס למקומות הישוב בארץ הנזכרים במקורות היהודיים. תחילתו של המפעל בכרך שנערך על ידי פרופ’ ש. קליין וראה אור לראשונה בשנת תרצ”ט.

כרך זה כלל את “הישוב למקומותיו מימי חורבן הבית השני ועד כיבוש ארץ-ישראל על ידי הערבים”. בשנת תשל”ח הוציאה יד בן צבי מהדורה מצולמת של חיבור זה המהווה כלי עבודה מחקרי בסיסי לחוקרי תולדות הישוב בארץ.

בשנת תש”ד הופיע כרך שני: “מימי כיבוש ארץ ישראל על ידי הערבים עד מסעי הצלב,” בעריכת ש’ אסף ול”א מאיר.

פרופ’ יהושע פראוור ז”ל יזם במסגרת המכון לחקר ארץ ישראל וישובה ביד יצחק בן צבי את חידושו של מפעל “ספר הישוב”. הכוונה הייתה להוציא לאור את הכרך השלישי בו ירוכז המידע על ישובי ארץ ישראל בתקופה הצלבנית, האיובית והממלוכית. מפעל זה לא הושלם כמתוכנן אבל פרופ’ אלחנן ריינר אסף מקורות רבים מאד על היישוב בארץ ישראל. המידע שנאסף מוצג להלן כמאגר מידע תחת הכותרת: “ספר היישוב 1099 – 1517, מדור רצף היישוב כרך ג’, בעריכת אלחנן ריינר.

מאגר המידע שלפנינו מציג על פי סדר א’-ב’ את המקומות בארץ ובכל אחד מהם את המקורות המוסרים מידע אודותיו.


דילוג לתוכן