אגרות הפקידים והאמרכלים מאמשטרדם – פנקסי הפקוא”מ

הארגון הוקם בשנת תק”ע ( 1809) ביזמת יהודים הולנדיים ובראשם ר’ צבי הירש לעהרן, בנקאי עשיר, במטרה לרכז את גביית כספי התמיכה ביהודי ארץ-ישראל במערב אירופה. הארגון פעל -בעיקר- לאורך כל המאה התשע-עשרה, בדרך מודרנית ויעילה שהביאה להגברה ניכרת של איסוף הכספים לטובת יהודי ארץ-ישראל.
ארגון הפקוא”מ שמר בקפדנות על כל התיעוד שקיבל והעתקי המכתבים ששלח לאלפי מכותבים, ביניהם גם לבתי מלוכה , ממשלות, שגרירים וקונסולים שהיה להם עניין וקשר עם ארץ-ישראל.
חלק מהארכיון , הכולל 15 פנקסים גדולים ובהם אלפי העתקי אגרות מן השנים 1870-1826 [חוץ מהכרך הראשון לשנים 1825-1809] נתגלה באמסטרדם לאחר מלחמת העולם השניה, ומצוי היום בספריית יד יצחק בן-צבי בירושלים. אוסף זה מהווה את המקור ההיסטורי החשוב ביותר לחקר תולדות היישוב היהודי בארץ ישראל במאה התשע-עשרה.

 להלן פנקסים 16- 2. 

דילוג לתוכן