הנחיות למחברים – עת־מול

הנחיות כתיבה למחברים

מערכת 'עת-מול' מקבלת מאמרים שטרם פורסמו, לאחר דיון של חברי המערכת וחוות דעת מומחה. המאמרים עוברים עריכה לשונית ולכל מאמר נוספים איורים מתאימים.

יש להגיש את המאמר בקובץ Word בדוא"ל לכתובת העורכת: etmol@ybz.org.il, בהיקף שאינו עולה על 1,500 מילים.

על המאמרים להיכתב ללא הערות שוליים ובתוספת המלצה של פריטים אחדים לעיון נוסף. לציטוטים שמובאים במאמר – יש להוסיף מראה מקום מדויק. את האיורים יש לשלוח בפורמט של tif או jpg ברזולוציה טובה של מעל 300 dpi.

בנוסף, אנא תארו במשפט או שניים מי אתם ומה הקשר שלכם לנושא המאמר.

דילוג לתוכן