כתב העת לתולדות עם ישראל וארץ־ישראל

'עת־מול' הוא דו־ירחון לתולדות עם ישראל וארץ־ישראל, הכולל מאמרים, סקירות על מחקרים, סיפורים מחיי הארץ, זכרונות, תגליות ומספר מדורים קבועים. המאמרים מלווים בשפע תמונות, איורים וציורים נדירים ומפתיעים, ומוגשים בשפה השווה לכל נפש.

העיסוק בפרשיות היסטוריות וגאוגרפיות בעת־מול הוא על פי רוב מבט מזווית חדשה ולא מוכרת על האירועים הבולטים הגדולים, תוך הצגת דמויות, סיפורים, מקומות ומסורות המוכרות רק למעטים, וחשיפתן בפני הקהל הרחב. המאמרים בכתב העת קצרים למדי והם מלווים באיורים, תמונות היסטוריות, מפות, ותצלומים.

מערכת עת־מול:

עורכת: מרוה בלוקה, עורכת משנה: גנית תדהר

חברי המערכת: פרופ' ריכב (בוני) רובין, ראש המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה, יד בן־צבי | פרופ' מרים פרנקל, ראשת מכון בן־צבי | יעקב יניב, מנכ"ל יד בן־צבי לשעבר | ד"ר אורית רמון, האוניברסיטה הפתוחה | ד"ר אורית פלג, האוניברסיטה העברית | ד"ר אסף זלצר, אוניברסיטת חיפה | ד"ר עודד זינגר, האוניברסיטה העברית | יצחק גילה, הספרייה הלאומית | ד"ר מיכאל גרינצויג, משרד החינוך לשעבר

גיליונות עת-מול

גיליונות אחרונים
דילוג לתוכן