הנחיות למחברים – קתדרה

הנחיות למחברים

קתדרה הוא כתב עת שפיט (Journal Refereed), והמאמרים המוגשים לפרסום מבוקרים על ידי עורך
אחראי ולפחות שני קוראים עמיתים הבקיאים בתחום המחקר. המאמרים עוברים עריכה לשונית קפדנית –
ולכל מאמר נלווים איורים.

יש להגיש את המאמר בקובץ Word למערכת: Cathedra@ybz.org.il.

דילוג לתוכן