שם מלא תפקיד מחלקה
אורנה בנימין
מרכזת מערכת הספרים במכון לחקר ארץ-ישראל
הוצאה לאור, המכון לחקר א”י ויישובה
אמנון רמון
סגן ראש המכון
המכון לחקר א”י ויישובה
יעל דינוביץ
מנהלת ההוצאה לאור ומרכזת מערכת כתב העת ‘קתדרה’
הוצאה לאור, המכון לחקר א”י ויישובה, קתדרה
מוריה אילן-זר־כבוד
עוזרת למרכזת מערכת ‘קתדרה’
המכון לחקר א”י ויישובה, קתדרה
מרוה בלוקה
עורכת כתב העת ‘עת־מול’
המכון לחקר א”י ויישובה, עת־מול
סילבי ברנרד
עורכת משנה כתב העת ‘עת־מול’
המכון לחקר א”י ויישובה
עודד עיר־שי
ראש המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה
המכון לחקר א”י ויישובה
שרי קרן־אלמוג
מזכירת המכון
המכון לחקר א”י ויישובה
דילוג לתוכן