כתר ארם צובה

על אודות – כתר ארם צובה

‘כתר ארם צובה’ הוא כתב היד העתיק של התנ”ך, המדויק על פי המסורה, מעשה ידיו של בעל המסורה הידוע אהרן בן אשר.

כתר ארם צובה – כתב היד ההדור, העתיק והמדויק של התנ”ך. מעשה ידיו של גדול המסרנים שפעלו בטבריה במאה העשירית – אהרן בן משה בן אשר – המעיד על דרך עבודתם של בעלי המסורה ופעולתם לשימור הנוסח המדויק של המקרא ומסורת קריאתו.

כתר ארם צובה הוא כתב יד שלם של המקרא כולו, שנכתב בשנת 930 בקירוב. במשך למעלה מאלף שנים נשמר כתב היד בשלמותו, בקרב קהילות יהודיות חשובות במזרח: בטבריה, בירושלים, במצרים, ובעיר חלב שבסוריה. אולם בשנת 1947, לאחר הכרזת האו”ם על הקמת מדינת ישראל, הוא נפגע בפרעות שאירעו בסוריה. תחילה סברו כי נשמד כליל, אולם אחר כך התברר כי רובו של כתב היד ניצל והוחזק במקום סתר. בשנת 1958 הוברח הכתר מסוריה לירושלים, ונמסר לנשיא מדינת ישראל יצחק בן־צבי.

משהגיע הכתר לישראל, החל מחקר מדוקדק שלו מבחינות שונות. חוקרי המסורה ונוסח המקרא עמדו על מעמדו המיוחד בין כתבי היד הקרובים לו. נמצא כי התאמתו של הכתיב בכתר ארם צובה להערות המסורה היא מעולה, וטובה לאין ערוך מן ההתאמה של כתבי יד אחרים. כמו כן נבדקו ותוארו סימני הניקוד שבכתר, טעמי המקרא שבו, שיטת הגעיות של הכתר ומנגנון המסורה שלו.

הכתר שהגיע לארץ הוא ספר בעל דפי קלף, והיו בו 294 דפים, הכתובים משני עבריהם. בדיקה העלתה כי דפים רבים חסרים כתוצאה מן הפגיעה בכתר בשנת 1947. בעיקר נפגע חלקו הראשון של כתב היד, חלק התורה, ונותרו בו 11 הדפים האחרונים בלבד. חמשת חומשי התורה אבדו, ולא נותרו כי אם הפרקים האחרונים של ספר דברים. גם הדפים האחרונים של הכתר חסרים, ובהם מקצת מגילת שיר השירים, מגילות קהלת, איכה ואסתר, וספרי דניאל, עזרא ונחמיה. וגם בשאר ספרי נביאים וכתובים חסרים כמה דפים. בסך הכול היו בכתר השלם כ־487 דפים.

מאמצים רבים נעשו לאתר את הדפים החסרים מן הכתר, או לשחזר את מה שהיה כתוב בהם. למרות כל המאמצים האלה קשה לקבוע כיום בבירור מה אירע לדפים החסרים: האם נשרפו או הושחתו, או שמא הגיעו למקום סתר כלשהו? רבו האכזבות מן המאמצים האלה, ובכל זאת היו שתי הצלחות: התברר כי דף שלם מן הכתר, השייך לספר דברי הימים, הגיע לניו יורק ונשמר אצל משפחה מיוצאי העיר חלב. לימים נמסר הדף הזה לספרייה הלאומית בירושלים וצורף לכתר. ועוד רמז אחד נתגלה – ודווקא מחלק התורה החסר: קרע של דף מספר שמות נשמר בארצות הברית בארנקו של אחד מיוצאי חלב, ושימש לו כמעין קמע. הקטע הזה טרם הגיע לירושלים, אבל תצלום שלו פורסם. שני החלקים שנתגלו מתוארים באתר זה, ולצדם גם העדויות הרבות של חכמים שבדקו את הכתר במהלך הדורות, שאלו וביררו את דרך כתיבתם או ניקודן של תיבות מסוימות, או הדרך שבה עוצבו השירות והפרשיות.

דילוג לתוכן