5. שימור הכתר והפיקוח עליו

מעמדו של הכתר כיום, והפעולות שנעשו בו ולמענו בשנים האחרונות. מאבקים ציבוריים ומשפטיים הביאו להקמת ועד ציבורי שתפקידו לפקח על כל הנעשה בכתר.

דילוג לתוכן