החברה לחקר התרבות הערבית־היהודית

על אודות החברה – ייסודה ומטרותיה

החברה לחקר התרבות הערבית־היהודית בימי הביניים נוסדה בשנת 1984 ביוזמתם של פרופ’ נורמן גולב ז”ל מאוניברסיטת שיקגו, פרופ’ יהושע בלאו ז”ל ויבל”א פרופ’ חגי בן־שמאי מהאוניברסיטה העברית, פרופ’ נועם סטילמן מאוניברסיטת בינגהמטון בניו יורק, ואחרים. מייסדי החברה ראו לנגד עיניהם את הצורך בעידוד חקר הספרות הענפה שנכתבה בלשון הערבית היהודית מראשיתה לאחר הכיבושים הערביים במרחב שבין בבל במזרח ועד ספרד במערב, ומסוריה בצפון ועד תימן בדרום.

מאז הלכה החברה והתרחבה וכיום רשומים בה כמאתיים חוקרות וחוקרים מכל רחבי תבל שמחקריהם עוסקים בהיבטים מגוונים של התרבות הערבית־היהודית בימי הביניים.

מטרות החברה

1 עידוד חקר התרבות הערבית־היהודית של ימי הביניים, בכל תחומי הידע של זמננו: ההיסטוריה, החברה, תולדות ההגות והמחשבה הדתית, תולדות חוכמת הלשון העברית, פרשנות המקרא וההלכה, חקר המאגיה והאמונה העממית, השירה והספרות, ועוד.
2.  חינוך וטיפוח של צוותי מחקר חדשים בתחומים שונים, ובכלל זה ידיעת הלשון הערבית־היהודית ומחקרה, ההיסטוריה, הפאליאוגרפיה, הקודיקולוגיה, חקר הגניזה, תורת הספרות, הפילוסופיה, והמדעים. 
3. הפצת פירות המחקר וקידום המודעות לחשיבותה, להישגיה, ולעושרה של התרבות הערבית־היהודית בחוגים רחבים.

פעילות החברה

החברה מקיימת כינוס דו־שנתי, בארץ ובחו”ל לסירוגין. רוב הפירות של 20 הכינוסים הקודמים פורסמו באופן עצמאי בבמות מתאימות, אך חלקם פורסמו במרוכז כגוןGenizah research after ninety years: the case of Judaeo-Arabic: papers read at the third congress of the Society for Judaeo-Arabic Studies, edited by Joshua Blau, Stefan C. Reif, Cambridge: Cambridge University Press 1992; עלי עשור: דברי הועידה העשירית של החברה לחקר התרבות הערבית־היהודית של ימי־הביניים, בעריכת דניאל י’ לסקר וחגי בן־שמאי, באר־שבע: הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן־גוריון בנגב, תשס”ט 2008. 
מלבד הכינוסים הדו־שנתיים, החברה עורכת מפקידה לפקידה כינוסי ביניים לרגל אירועים מיוחדים, כגון ערב העיון לזכרו של פרופ’ יואל קרמר שנערך במכון בן־צבי ביום שני, ט’ בטבת, תשע”ט, 17.12.2018 והכינוס שנערך בתש”ף בשיתוף מכון בן־צבי לרגל מלאות מאה שנה להירצחו של פרופ’ ישראל פרידלנדר, מחשובי חוקרי הלשון הערבית של הרמב”ם, שנרצח ברוסיה במהלך שליחות לאומית. הכינוס נערך בימים ימים שני ושלישי, י״ח-י״ט באלול תש״ף, 8-7 בספטמבר, 2020.

דילוג לתוכן