סדרת קהילות ישראל במזרח במאות ה־19 וה־20

סדרת ספרי הקהילות היא פרי יצירה של מכון בן־צבי לחקר קהילות ישראל במזרח ואגף מורשת במשרד החינוך, והיא יוצאת לאור מאז שנת 2000.
הסדרה מתמקדת במגמות ההתפתחות של החברה היהודית בארצות האסלאם במאות ה־19 וה־20 עד ההגירות והעליות הגדולות לארץ ישראל, כפי שהן משתקפות במחקר עד כה. היא חוללה מהפכה במחקר וחשפה לראשונה את תולדותיהן ותרבותן של הקהילות היהודיות בארצות האסלאם בעת החדשה לציבור הרחב, לסטודנטים ולתלמידי מערכת החינוך, באמצעות מידע מבוסס מחקרית ותכנים שנעדרו עד אז מתוכניות הלימוד. מיטב החוקרים מאוניברסיטאות וממכוני מחקר בארץ ובעולם שותפים למפעל זה, לצד ארגונים של יוצאי הקהילות ונציגי ציבור.

מטרות הסדרה:

  • להציג לציבור הרחב ולחוקרים את הקהילה היהודית בארצות האסלאם בעת החדשה, על תולדותיה ותרבותה באופן שיטתי, ממצה ומאוזן.
  • להניח תשתית לספריית יסוד בית־ספרית, שתשרת את מערכת החינוך.
  • להיענות לצורכי הציבור הרחב, ובמיוחד לצורכיהם של יוצאי הקהילות השונות, ולספק את צימאונם להכיר ולדעת את תולדות קהילתם.

צוות המיזם:

רכזת ותחקירנית תמונות: נעמה שי־כתריאלי kehilot@ybz.org.il | 02-5398849
עורך מייסד: פרופ’ חיים סעדון haimsa@openu.ac.il
ראשת מכון בן־צבי: פרופ’ מרים פרנקל miriam.frenkel@mail.huji.ac.il
סגן ראשת המכון: ד”ר אסף תמרי Assaf@ybz.org.il | 02-5398845
מזכירה אקדמית: ד”ר יהודית לובנשטיין־ויצטום bzi@ybz.org.il | 02-5398848
רכזת מִנהלה: אפרת אבן mbz@ybz.org.il | 02-5398844

מתווה הכרכים בסדרה:

כל כרך נכתב על־פי מתווה שעוצב בידי ועדת היגוי משותפת למשרד החינוך, מכון בן־צבי ומוסדות אקדמיים, ואשר מציג את תחומי העניין המרכזיים לכתיבה. ועדת ההיגוי בוחנת את מידת ההתאמה של המתווה למצב המחקר, להיצע החוקרים ולייחודה של כל קהילה. כל הפרקים עוברים שיפוט אקדמי ותיעתוק הלשונות היהודיות השונות. הכרכים מלווים בתמונות, באיורים ובמפות, וכן בביאורי שמות ומושגים בשולי העמוד. לכל כרך מצורפת ביבליוגרפיה רלוונטית.

למתווה הכתיבה המלא >

עוזרי המחקר

ד”ר גיא ברכה: כרך לבנון guy_bracha@walla.co.il
מירי רפאל: כרך גיאורגיה miriadr@gmail.com

ועדת היגוי מלווה:

יו”ר הוועדה: פרופ’ מרים פרנקל, ראשת מכון בן־צבי

חברי הוועדה:

נעמה שי־כתריאלי, רכזת הסדרה ותחקירנית התמונות, מכון בן־צבי
פרופ’ חיים סעדון, האוניברסיטה הפתוחה ומכון בן־צבי
פרופ’ נחם אילן, המכללה האקדמית חמדת, המועצה האזורית שדות נגב
פרופ’ חגי בן־שמאי, האוניברסיטה העברית, ירושלים
פרופ’ שלום צבר, האוניברסיטה העברית, ירושלים
ד”ר אסף תמרי, סגן ראשת מכון בן־צבי
ד”ר יהודית לובנשטיין־ויצטום, מזכירה אקדמית, מכון בן־צבי
מיכאל גלצר, לשעבר מזכיר אקדמי, מכון בן־צבי
ד”ר יניב מזומן, מנכ”ל יד בן־צבי
עדי עופר, סמנכ”ל כספים, יד בן־צבי

מכון בן־צבי פונה לכל מי שברשותו מסמכים, תצלומים, חפצים, תעודות, מכתבים, כרוזים, תצלומים ועוד השופכים אור על חייהם של יהודי גאורגיה, לבנון, יוגוסלביה, הקהילות הספרדיות (שם זמני), כמו גם כאלו הקשורים לתולדות היהודים בארצות מוסלמיות אחרות, ולהעמידם לרשותנו.
ניתן לפנות בעניין זה לנעמה שי־כתריאלי: kehilot@ybz.org.il | 02-5398849

כרכים שעתידים לראות אור:

  • לבנון, בעריכת פרופ’ ירון הראל
  • גאורגיה, בעריכת ד”ר חן ברם
  • יוגוסלביה, הקהילות הספרדיות (שם זמני) בעריכת ד”ר אליעזר פאפו

ספרי קהילות שראו אור:

דילוג לתוכן