קדמתה: רשת החוקרים של יהודי ארצות האסלאם

רשת החוקרים של יהודי ארצות האסלאם, שמה לה למטרה להיות נקודת מפגש ובית עבור חוקרים בראשית דרכם, משלב הדוקטורט ועד לראשית הקריירה האקדמית, העוסקים בחקר יהודי ארצות האסלאם, אסיה, אתיופיה וקהילות הספרדים במערב, מזוויות מחקר ודיסציפלינות שונות. רשת החוקרים היא מקור מידע ואתר לפעילויות משותפות עבור קהילת החוקרים הרחבה העוסקים בתחום, ליצירת קשרים, חילופי רעיונות וידע.

במסגרת פעילות הרשת מתכנס בכל שנה פורום של חוקרים וחוקרות בראשית דרכם, במעין מעבדה לחשיבה מחדש על התחום. הקבוצה מתחדשת משנה לשנה, וחברים בה סטודנטים מכל האוניברסיטאות בארץ, הנבחרים על ידי הוועדה האקדמית. הפורום מקיים כארבעה מפגשי ליבה לאורך השנה: שני סמינרים,  יום עיון ומפגש מסכם – מפגשים שמטרתם ליצור שיח ודיאלוג מרוכזים בקרב תלמידי המחקר, הזדמנויות למפגש עם חוקרים בכירים, סדנאות כתיבה ועוד.

ראש מרכז קדמתה: ד”ר אסף תמרי

ועדה אקדמית: פרופ’ מרים פרנקל, פרופ’ נסים ליאון, ד”ר הילה שלם בהרד, ד”ר דוד גדג’ וד”ר מנשה ענזי
רכז: ד”ר תום פוגל

רשימת חברים לשנת תשפ”ג:


אנאבלה אספרנסה
פרקטיקות דתיות של נשים יהודיות ובריאות הציבור באימפריה העות’מאנית המאוחרת ומדינותיה היורשות (1839- 1922)
האוניברסיטה העברית בירושלים

גבריאל אבן צור
בין השתלבות להתנגדות: יהודי אלג’יריה לנוכח המציאות הקולוניאלית (1940-1865)
האוניברסיטה העברית בירושלים


חניתה ברבירו
ביקורת התבונה הטהורה על פי ג’וחה – סיפורי ג’וחה כאספקלריה לחברה היהודית-הספרדית
אוניברסיטת בן־גוריון בנגב


טל חניה
יישוביות, קהילתיות ומקומיות בפעילות ועד הקהילה העברית בירושלים
האוניברסיטה העברית בירושלים
נתנאל הרשקוביץ
ארץ ישראל ומשיחיות בקרב מקובלי ירושלים בני קהילות חלב ובגדד במחצית הראשונה של המאה ה־20
אוניברסיטת בן־גוריון בנגב

עדי נמיה־כהן
אוכל ודרכי אוכל בקרב יהודיות ויהודי ארצות האסלאם בימי הביניים
האוניברסיטה העברית בירושלים


קרן חלמית
אלבר קטן: יהודי, צרפתי וסוציאליסט בתוניסיה. ביוגרפיה 1932-1875
האוניברסיטה העברית בירושלים

ד”ר תום פוגל
בין ספרות לאתנוגרפיה: חיים הזז והאתנוגרפיה של יהודי תימן
האוניברסיטה העברית בירושלים והמכללה האקדמית אחווה


דילוג לתוכן