כרמילים

כתב עת לחקר הלשון העברית ולשונות סמוכות

כתב העת כרמילים יוצא לאור מאז שנת 2014, והוא המשך ישיר לכתב העת “העברית ואחיותיה” שנוסד בשנת תשס”א בידי פרופ’ יצחק אבישור. על כן הגיליון הראשון של כרמילים הוא כרך י’.

עורכים: פרופ’ יהודית הנשקה, פרופ’ אהרן ממן, פרופ’ תמר צבי

בהוצאת מכון בן־צבי לחקר קהילות ישראל במזרח והחוג ללשון עברית באוניברסיטת בר־אילן

דילוג לתוכן