ספונות

מחקרים ומקורות לתולדות קהילות ישראל במזרח, יוצא לאור מאז שנת תשי”ז, 1957.

עורך: פרופ’ נחם אילן

בהוצאת מכון בן־צבי לחקר קהילות ישראל במזרח, בסיוע משגב ירושלים, האוניברסיטה העברית

דילוג לתוכן