ירחמיאל ברודי (עורך) דוד סקליר (עורך משנה)

עברית

דבר המערכת

קטעים מהספרות ההרמטית בגניזה אילה אליהו

ארצך תפקוד בגשם’: קטעי פיוט משבעתות גשם קדומות
שולמית אליצור

אשר אחד עשה‘: ששת ימי הבריאה ושישה סדרי משנה בברכת מזון מפויטת ליוסף אבן אביתור
יהושע גרנט ואבי שמידמן

עולם הצער והאבל בגניזה: מערבים וגלגולים של סוגות ספרותיות
יוסף יהלום

ביקורת על הרמב”בחיבור חסידי מן הגניזה
יוסף ינון (פנטון)

‘כסירה’ = כבשה: עיון במדרשים ובקטע גניזה
פינחס מנדל

פירוש אנונימי מן הגניזה ליואל א, א-יב וסמלי ארבע מלכויות במקרא
מאירה פוליאק וקארינה שלם

שרידי שאילתות מרווינה
פנחס רוט

לועזית

שחזור אוספי מתכונים מאגיים מגניזת קהיר
גדעון בוהק

מתפילה פרטית לתפילת הציבור: אור חדש על הרפורמות בסדרי בית הכנסת שיזם ר’ אברהם בן הרמב”ם
י’ צבי לנגרמן

דילוג לתוכן